בואו נשמור על קשר

משרד ראשי

רחוב השיטה 8, ת.ד 3552
פארק תעשיה קיסריה 3088900 ישראל
טלפון: 972-4-6309630+
פקס: 972-4-6309631+
דוא"ל: customerservice@Lapidot.com