מדיקל ושירותים רפואיים

ציוד ותרופות לבתי חולים
ניתוחי עיניים
דיאליזה
סימולציה והכשרה רפואית
מעבדות
אלקטרו מדיקל
מרכז ההכנות לפידות
בדיקה סרולוגית