בדיקה סרולוגית

בדיקה סרולוגית מהירה

אנו משווקים בישראל בדיקה סרולוגית מהירה לזיהוי נוכחות נוגדני קורונה של חברת Pharmact, גרמניה.

הבדיקה נבחרה ע"י משרד החינוך ומשרד הבריאות הישראליים להשתתף בתוכנית "מגן חינוך" העורכת סקר סרולוגי בקרב ילדי ישראל.

הבדיקה המהירה BELTEST-IT CoV-2  היא בדיקה סרולוגית מבוססת על בדיקת דם מהירה לזיהוי נוכחות הנוגדנים לנגיף SARS-CoV-2 בקרב מתחסנים/ מחלימים ולסקר סרולוגי.
הליך הבדיקה לוקח דקות ספורות לתוצאה* ובו נדרשות שתי טיפות דם המתקבלות מדקירה מבוקרת של האצבע ע"י דוקרן בטיחותי המסופק מהיצרן כחלק מהקיט, בדומה לדוקרן לבדיקת סוכר/המוגלובין.
תוצאה חיובית שתדווח למשרד הבריאות תקנה תעודת מחלים ללא מחוסנים או תו ירוק לנדרשים בבדיקה**.

קיט הבדיקה מכיל כל מה שנחוץ לעריכת הבדיקה .

הבדיקה מיועדת לשימוש צוות רפואי בלבד.

*כדי לוודא שהתשובה אכן שלילית, יש לחכות 20 דקות.
**באחריות הבודק לדווח למשרד הבריאות.

בדיקה סרולוגית

בדיקה סרולוגית מהירה

אנו משווקים בישראל בדיקה סרולוגית מהירה לזיהוי נוכחות נוגדני קורונה של חברת Pharmact, גרמניה.

הבדיקה נבחרה ע"י משרד החינוך ומשרד הבריאות הישראליים להשתתף בתוכנית "מגן חינוך" העורכת סקר סרולוגי בקרב ילדי ישראל.

הבדיקה המהירה BELTEST-IT CoV-2  היא בדיקה סרולוגית מבוססת על בדיקת דם מהירה לזיהוי נוכחות הנוגדנים לנגיף SARS-CoV-2 בקרב מתחסנים/ מחלימים ולסקר סרולוגי.
הליך הבדיקה לוקח דקות ספורות לתוצאה* ובו נדרשות שתי טיפות דם המתקבלות מדקירה מבוקרת של האצבע ע"י דוקרן בטיחותי המסופק מהיצרן כחלק מהקיט, בדומה לדוקרן לבדיקת סוכר/המוגלובין.
תוצאה חיובית שתדווח למשרד הבריאות תקנה תעודת מחלים ללא מחוסנים או תו ירוק לנדרשים בבדיקה**.

קיט הבדיקה מכיל כל מה שנחוץ לעריכת הבדיקה .

הבדיקה מיועדת לשימוש צוות רפואי בלבד.

*כדי לוודא שהתשובה אכן שלילית, יש לחכות 20 דקות.
**באחריות הבודק לדווח למשרד הבריאות.