תרופות מרשם

קבוצת לפידות משווקת מגוון רחב של תרופות מרשם. לפרטים נוספים לחצו על הלינק וכנסו לעמוד התרופה באתר משרד הבריאות.

תרופות המרשם של קבוצת לפידות
Amikacine בתהליך רישום
Aminoplasmal B. Braun 10% E לצפייה בתרופה
Aminoplasmal B. Braun 10% לצפייה בתרופה
Calcium Gluconate 10% לצפייה בתרופה
Compound sodium lactate לצפייה בתרופה
Etomidate-Lipuro לצפייה בתרופה
Gelaspan בתהליך רישום
Gentamicin 1 mg/ml לצפייה בתרופה
Gentamicin 3 mg/ml לצפייה בתרופה
LipoPlus בתהליך רישום
Metronidazole Germany לצפייה בתרופה
Metronidazole Rubi לצפייה בתרופה
Midazolam 1 mg Berlin לצפייה בתרופה
Midazolam 1 mg Rubi לצפייה בתרופה
Midazolam 5 mg לצפייה בתרופה
Sodium Chloride 0.45%+ Dextrose 5% בתהליך רישום
Potassium Chloride לצפייה בתרופה
KCl 0.3% with NaCl 0.9%- Rubi לצפייה בתרופה
KCl 0.3% with NaCl 0.9%- Germany לצפייה בתרופה
KCl 0.15% with NaCl 0.9%- Rubi לצפייה בתרופה
KCl 0.15% with NaCl 0.9%- Germany לצפייה בתרופה
Propofol Lipuro 1% Germany לצפייה בתרופה
Propofol Lipuro 1% Germany Berlin לצפייה בתרופה
Propofol Lipuro 2% לצפייה בתרופה
Remifentanil 1 mg Germany לצפייה בתרופה
Remifentanil 1 mg Slovak republic לצפייה בתרופה
Remifentanil 2 mg Germany לצפייה בתרופה
Remifentanil 2 mg Slovak republic לצפייה בתרופה
Remifentanil 5 mg Germany לצפייה בתרופה
Remifentanil 5 mg Slovak republic לצפייה בתרופה
Ropivacaine 2 mg/ml לצפייה בתרופה
Ropivacaine 10 mg/ml לצפייה בתרופה
Sodium Bicarbonate 8.4% לצפייה בתרופה
Sodium Chloride 0.9%+ Dextrose 5% לצפייה בתרופה
Sodium Chloride 0.9% Rubi לצפייה בתרופה
Sodium Chloride 0.9% Melsungen לצפייה בתרופה
Sodium Chloride 0.9% Berline לצפייה בתרופה
Sterofundine-Iso Rubi לצפייה בתרופה
Sterofundine-Iso Germany לצפייה בתרופה
Tears Natural Free לצפייה בתרופה
Tears Natural II לצפייה בתרופה
Genteal Eye Drops לצפייה בתרופה