הבטחת איכות

כחברה אשר האיכות היא חלק מהשליחות שלה ומערכיה, אנו שמים דגש רב על הבטחת האיכות בהיבטים השונים שלה בקבוצה.

מחלקת הבטחת איכות אחראית על הנושאים הבאים:

 • הובלת תהליכים להטמעת האיכות בקבוצה, ושיפור מתמיד של תהליכים בהתאם לדרישות ה- ISO , ה- GMP וה- GDP.
 • אחריות על ניהול של אירועים חריגים, אחריות על פעולות מתקנות ומונעות.
 • ביצוע מבדקים פנימיים בהתאם לתכנית מבדקים שנתית.
 • ליווי והובלה של מבדקי יצרנים ומבדקים של רשויות, כולל משרד הבריאות ומכון התקנים.
 • טיפול בתלונות איכות של לקוחות.
 • אחריות על הסכמי איכות עם יצרנים, לקוחות וספקי שירות.
 • ניהול ומעקב אחר אחזקה מונעת של ציוד קריטי. כמו כן, אחריות על נושא בקרות מזיקים.
 • ניהול ומעקב של מיפויים, כיולים וולידציות של המערכות הקריטיות במחסנים וברכבי ההפצה.
 • ניהול ומעקב של ולידציות למערכות ממוחשבות.
 • עדכון ובקרה של נהלי קבוצת לפידות.
 • ממענה ללקוחות בנושאי איכות, כולל אחריות על מילוי שאלוני איכות ללקוחות.
 • קיום פורום איכות חודשי משותף לרוקחים, מנהלי מחלקות התפעול ומנהלת מחלקת הרגולציה בנושאי איכות כולל ניתוח מגמות בתלונות האיכות.
 • ביצוע הדרכות שנתיות, הדרכות לעובדים חדשים בנושאי GMP, GDP , ריענון נהלים, נושאי איכות חוצי ארגון.